U bevindt zich hier: Agenda » Details

Toon Event Detail

Samenwerken met de Ondernemingsraad
donderdag 26 januari '23
tot en met
donderdag 26 januari '23

Bedrijven die 50 en meer werknemers in dienst hebben, zijn verplicht volgens de wet om een ondernemingsraad op te richten. Vanwege de bevoegdheden die de Wet de Ondernemingsraad kent zal een ondernemer/bestuurder in zijn wijze van het besturen van zijn onderneming in toenemende mate rekening dienen te houden met de ondernemingsraad. In een groot aantal gevallen zal/kan een ondernemer niet (of niet meer) zonder overleg, advies of instemming, besluiten nemen.

Op deze situatie dient de directeur/bestuurder, die aangewezen is het overleg met de ondernemingsraad te voeren, in te spelen. De cursus ‘Samenwerken met de Ondernemingsraad’ biedt de gelegenheid zich vertrouwd te maken met de medezeggenschap van de OR. De volgende punten komen tijdens de cursus aan bod:
• De samenhang in de wet OR;
• De relatie tussen het overleg, de informatieverstrekking en de bevoegdheden;
• Welke informatie krijgt de OR;
• Hoe ga je om met vertrouwelijke informatie;
• De specifieke bevoegdheden van de OR, initiatief, advies, instemming, het overlegrecht;
• Wanneer is iets belangrijk en dien je de OR om advies te vragen;
• Het tijdstip waarop je de OR inschakelt;
• De rol van het overleg en de opstelling van de Bestuurder daarin;
• De kosten van een OR;
• De wijze van overleg met de OR;
• Welke factoren spelen een rol tijdens het overleg.

Niet alleen zal tijdens de cursus op een begrijpelijke wijze worden ingegaan op de juridische posities van de ondernemer, de bestuurder, de onderneming en de ondernemingsraad, ook zal aan de praktische omgang met het fenomeen medezeggenschap en omgangswijze met een ondernemingsraad aandacht worden gegeven. En uiteraard zullen de bevoegdheden van de OR aan de orde komen.

Daarnaast kan de cursus directieleden helpen om te komen tot een doelmatige samenwerking met de ondernemingsraad. Er is gelegenheid tot het bespreken van de eigen problemen en ervaringen van de deelnemers.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor directieleden en/of anderen (directeuren/P&O-ers) die te maken hebben met een OR. Het maximum aantal deelnemers is 10.

Datum en locatie
De cursus vindt plaats op donderdag 26 januari 2023 van 9.30 uur tot 17.00 uur in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

Deelnamekosten
Deelname kost € 375,- (excl. BTW) per deelnemer. Een lunch en cursusmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen. 
 
Subsidie
Ondernemingen die vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en daardoor ook bijdragen aan OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), adviseren wij bij Stichting OOM te informeren naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor deze cursus. OOM, afdeling vergoedingen, telefoonnummer 0172-521555.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Dat kan middels dit
aanmeldingsformulier.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw A.L. van Ee of mevrouw B.D.J. Berg van Metaalunie Academie.
Telefoon: 030 - 605 33 44  of e-mail:
info@metaalunieacademie.nl.

Prijs:
Locatie:
Beschikbare plekken:
Bijlage

Direct inschrijven

Samenwerken met de Ondernemingsraad , do 26 jan '23
  • Nog plekken beschikbaar

Reeds ingeschreven