U bevindt zich hier: Agenda » Details

Toon Event Detail

RIE Metaalbewerking in één dag
donderdag 6 juli '23
tot en met
donderdag 6 juli '23

Doel van de workshop “RIE Metaalbewerking in één dag” is om aan het einde van de dag een ingevulde RIE te hebben, inclusief een plan van aanpak, die voldoet aan de wet. Tijdens de workshop wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RIE Metaalbewerking door een deskundige gecoached. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurde RIE. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Na de workshop kan een Verbetercoach van 5xbeter u gratis bezoeken en ondersteunen bij het uitvoeren van de verbeterchecks die voortvloeien uit de RIE.

 

Aan deze workshop kan worden deelgenomen door bedrijven die kleiner zijn dan 26 medewerkers en de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf moeten toepassen. Dit zijn bedrijven die aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) afdragen.

 

Voorbereiding

Na uw inschrijving zenden wij u een informatie/intakeformulier.

 
Doelgroep

Ondernemer of medewerker van Metaalunieleden die maximaal 25 medewerkers in dienst hebben en die een RIE wensen ofwel die hun RIE willen updaten. Van de deelnemers wordt verwacht tijdens de cursus te zorgen voor:

 

-een laptop/i-pad met draadloze Wifi-verbinding

-een geactiveerde RIE Metaalbewerking (met gebruikersnaam en wachtwoord)

 
(Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zullen de RIE nog moeten laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige (Hoger Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).

Datum en locatie
De workshop wordt gehouden op donderdag 6 juli a.s. van 09.00 uur tot 17.00 uur in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

Deelnamekosten

€ 475,00 (excl. BTW) per deelnemer. Een lunch en cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen.

 

Subsidie

Ondernemingen die vallen onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf en daardoor ook bijdragen aan OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking), adviseren wij bij Stichting OOM te informeren naar de mogelijkheden voor een bijdrage voor deze cursus.

OOM, afdeling vergoedingen, telefoonnummer 0172-521555.

 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze workshop? Dat kan middels dit aanmeldingsformulier.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw A.L. van Ee of mevrouw B.D.J. Berg van Metaalunie Academie.

Telefoon: 030 - 605 33 44 of e-mail: info@metaalunieacademie.nl.

 

Prijs:
Locatie:
Beschikbare plekken:
Bijlage

Direct inschrijven

RIE Metaalbewerking in één dag , do 6 jul '23
  • Nog plekken beschikbaar

Reeds ingeschreven