U bevindt zich hier: Agenda » Details

Toon Event Detail

CE Machinerichtlijn (=VOL)
woensdag 20 maart '24
tot en met
woensdag 20 maart '24

Wil je weten aan welke wettelijke eisen je moet voldoen als je machines op de Europese markt brengt? En hoe zit dat met machines die je van buiten de EU importeert en binnen de EU in de handel brengt? De Machinerichtlijn dwingt fabrikanten concrete eisen toe te passen op de door hen op de markt gebrachte machines. Daarnaast heeft ook de gebruiker van een machine de plicht om te zorgen voor veilige machines en mogen deze niet zo maar aangepast worden. 

 

In deze cursus leer je wat de CE Machinerichtlijn voor de fabrikant, de handel en voor de gebruiker inhoudt en hoe de regels kunnen worden toegepast. We gaan kort op de achtergronden in en gaan dan specifiek in op hoe de Machinerichtlijn in de praktijk te gebruiken is. Veel aandacht is er voor het onderdeel risicoanalyse en praktijkcases.

 

 Leerdoelen:

1.            Kennis van Europese richtlijnen: je wordt meegenomen in de Europese richtlijnen met betrekking tot machineveiligheid. Waarom zijn deze richtlijnen                 er en zijn ze van essentieel belang in de Europese markt?

2.            Toepassen van de machinerichtlijn: hoe pas je de specifieke eisen en richtlijnen in je dagelijkse praktijk toe waardoor je je producten en machines op                  een veilige en legale manier op de markt kan brengen.

3.            Uitvoeren van een risicoanalyse: door het uitvoeren van een risicoanalyse kan je mogelijke gevaren en risico's identificeren en beoordelen. Hoe        

               schat je risico's in en welke maatregelen zijn nodig om deze te minimaliseren? 

4.            Kennis van veelvoorkomende misvattingen over CE: er zal in worden gegaan op de veelvoorkomende misvattingen over CE, zoals dat CE beperkt 

               geldig zou zijn, je CE machines niet zou mogen aanpassen maar dat alleen de fabrikant dat mag doen, dat normen verplicht zijn etc. Door kennis van 

               de richtlijnen en de misvattingen ben je beter in staat om goed aan de wettelijke eisen te voldoen.

 

Doelgroep:                                         

Ondernemers, engineers en verkopers van machine- en installatiebouwers en importeurs van machines van buiten de EU.

 

Datum en locatie:             

De cursus wordt gehouden op woensdag 20 maart 2024 van 09.00 tot 16.30 in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

 

Deelnamekosten:                            

Deelname kost € 395,- (excl. BTW) per deelnemer. Een lunch en cursusmateriaal zijn in de prijs inbegrepen.

 

Bijdrage scholingskosten:

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een bijdrage willen aanvragen in de scholingskosten van hun medewerkers, adviseren wij gebruik te maken van de regeling persoonlijke trainingstoelage https://www.oom.nl/Regelingen/Persoonlijke-Trainingstoelage. Voor vragen kan er per mail contact worden opgenomen met de afdeling vergoedingen, vergoedingen@oom.nl of telefonisch op telefoonnummer 0172-521555.

 

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Dat kan middels dit aanmeldingsformulier.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Au Lee van Ee of mevrouw Bianca Berg van Metaalunie Academie.
Telefoon: 030 - 605 33 44 of per e-mail: info@metaalunieacademie.nl

Prijs:
Locatie:
Beschikbare plekken:
Bijlage

Direct inschrijven

CE Machinerichtlijn (=VOL), wo 20 mrt '24
  • Nog plekken beschikbaar

Reeds ingeschreven